Al Tsantiri News
Al Tsantiri News

Struggler on the Roof

Script: Lakis Lazopoulos 

Director: Lakis Lazopoulos 

Music: Stamatis Kraounakis 

Sets: George Gavalas 

Costumes: Ellie Papageorgakopoulou 

Lighting: Eleftheria Deko 

Choreography: Konstantinos Rigos 

Video Performance: Alexander Grammatopoulos 

 

Actors:

Lakis Lazopoulos 

Chrysa Ropa 

Antoulinaki Maria 

Panos Vlachos 

Gousias Babis - Panagiotis Bratakos

Diakopanagiotou Maria 

Kazantzian Sofia

Litinas Titus 

Zeti Fitsiou - Cynthia Batsi 

Christina Panagiotidou 

Triantafyllou Angel 

Tsitomenea Joy 

Tsounis Solon 

Fylaktou Andreas - Stavros Svigkos 

 Dancers:

George Kostopoulos 

Stefanidou rosa 

 

Theatre: Ellinikos Kosmos